โครงการศึกษาดูงาน ครัวการบินไทย สนามสุวรรณภูมิ 03.03.2560

DSC_9783

โครงการศึกษาดูงาน ครัวการบินไทย สนามบินสุวรรณภูมิ

วันที่ 03 มีนาคม 2560

DSC_9673 DSC_9672 DSC_9675 DSC_9677 DSC_9678 DSC_9685 DSC_9684 DSC_9683 DSC_9819 DSC_9818 DSC_9815 DSC_9814 DSC_9813 DSC_9812 DSC_9811 DSC_9810 DSC_9809 DSC_9808 DSC_9807 DSC_9806 DSC_9805 DSC_9804 DSC_9803 DSC_9802 DSC_9801 DSC_9800 DSC_9799 DSC_9798 DSC_9797 DSC_9796 DSC_9795 DSC_9794 DSC_9793 DSC_9792 DSC_9791 DSC_9790 DSC_9789 DSC_9788 DSC_9787 DSC_9786 DSC_9785 DSC_9784 DSC_9783 DSC_9782 DSC_9781 DSC_9780 DSC_9779 DSC_9778 DSC_9777 DSC_9776 DSC_9775 DSC_9774 DSC_9773 DSC_9772 DSC_9771 DSC_9770 DSC_9769 DSC_9768 DSC_9767 DSC_9766 DSC_9765 DSC_9764 DSC_9763 DSC_9762 DSC_9761 DSC_9760 DSC_9759 DSC_9758 DSC_9757 DSC_9756 DSC_9755 DSC_9754 DSC_9753 DSC_9752 DSC_9751 DSC_9750 DSC_9749 DSC_9748 DSC_9747 DSC_9746 DSC_9745 DSC_9744 DSC_9743 DSC_9742 DSC_9741 DSC_9740 DSC_9739 DSC_9738 DSC_9737 DSC_9736 DSC_9734 DSC_9733 DSC_9732 DSC_9731 DSC_9730 DSC_9729 DSC_9728 DSC_9727 DSC_9726 DSC_9725 DSC_9724 DSC_9723 DSC_9722 DSC_9720 DSC_9719 DSC_9718 DSC_9717 DSC_9716 DSC_9715 DSC_9714 DSC_9713 DSC_9711 DSC_9710 DSC_9709 DSC_9708 DSC_9707 DSC_9706 DSC_9705 DSC_9704 DSC_9703 DSC_9702 DSC_9701 DSC_9700 DSC_9699 DSC_9698 DSC_9697 DSC_9696 DSC_9695 DSC_9694 DSC_9693 DSC_9692 DSC_9691 DSC_9690 DSC_9689 DSC_9688 DSC_9687 DSC_9686