โครงการศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัตงานด้านการท่องเที่ยวและมัคคุเทศก์ 11-12 มีนาคม 2560

DSC_0342

โครงการศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัตงานด้านการท่องเที่ยวและมัคคุเทศก์

 วันที่ 11-12 มีนาคม 2560

ณ จังหวัดกาญจนบุรี