ขอแสดงความยินดีกับนิสิตที่ได้รับทุนการศึกษา ไปเรียนที่ University of Leeds, United Kingdom

ขอแสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตที่ได้รับทุนการศึกษา ไปเรียนที่ university of Leeds, United Kingdom กำหนดการเดินทางของนิสิตที่ได้รับทุนโครงการศึกษาภาษาและวัฒนธรรมนานชาติ 2016 ของโครงการหลักสูตร ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ ภาคพิเศษ เพื่อไปศึกษา ณ University of Leeds สหราชอาณาจักร ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน 2560 -31 กรกฏาคม 2560

ขอแสดงความยินดี