ขอแสดงความยินดีกับนิสิตที่ได้รับทุนการศึกษา ไปเรียนที่ University of Leeds, United Kingdom | Special English Program