โครงการกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์และรับขวัญน้องใหม่ 20.08.2560

DSC_8944

โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภาคพิเศษ ได้จัดโครงการกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์และรับขวัญน้องใหม่ เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2560 เพื่อให้พี่น้องได้สานสัมพันธ์สนิทสนมความเป็นน้องพี่กันมากขึ้น บรรยากาศเต็มไปด้วยรอยยิ้มและความสนุกสนาน

DSC_8665 DSC_8666 DSC_8669 DSC_8670 DSC_8672 DSC_8673 DSC_8675 DSC_8678 DSC_8679 DSC_8680 DSC_8681 DSC_8683 DSC_8684 DSC_8686 DSC_8688 DSC_8689 DSC_8691 DSC_8695 DSC_8696 DSC_8699 DSC_8701 DSC_8705 DSC_8709 DSC_8710 DSC_8711 DSC_8713 DSC_8714 DSC_8715 DSC_8716 DSC_8718 DSC_8720 DSC_8721 DSC_8723 DSC_8724 DSC_8727 DSC_8729 DSC_8730 DSC_8734 DSC_8735 DSC_8739 DSC_8741 DSC_8742 DSC_8743 DSC_8746 DSC_8749 DSC_8750 DSC_8751 DSC_8752 DSC_8754 DSC_8755 DSC_8756 DSC_8763 DSC_8764 DSC_8765 DSC_8766 DSC_8770 DSC_8775 DSC_8777 DSC_8779 DSC_8780 DSC_8781 DSC_8782 DSC_8786 DSC_8787 DSC_8790 DSC_8792 DSC_8797 DSC_8799 DSC_8801 DSC_8802 DSC_8804 DSC_8806 DSC_8807 DSC_8808 DSC_8810 DSC_8811 DSC_8813 DSC_8818 DSC_8836 DSC_8837 DSC_8839 DSC_8841 DSC_8843 DSC_8844 DSC_8845 DSC_8850 DSC_8852 DSC_8856 DSC_8858 DSC_8860 DSC_8863 DSC_8868 DSC_8873 DSC_8874 DSC_8875 DSC_8881 DSC_8882 DSC_8883 DSC_8885 DSC_8886 DSC_8888 DSC_8889 DSC_8890 DSC_8893 DSC_8895 DSC_8897 DSC_8898 DSC_8900 DSC_8903 DSC_8904 DSC_8905 DSC_8907 DSC_8912 DSC_8913 DSC_8914 DSC_8917 DSC_8919 DSC_8920 DSC_8922 DSC_8924 DSC_8926 DSC_8929 DSC_8934 DSC_8937 DSC_8938 DSC_8940 DSC_8944 DSC_8952 IMG_2512 IMG_2515 IMG_2521 IMG_2534 IMG_2536 IMG_2537 IMG_2539 IMG_2540 IMG_2541 IMG_2542 IMG_2546 IMG_2548 IMG_2549 IMG_2550 IMG_2552 IMG_2554 IMG_2555 IMG_2558 IMG_2559 IMG_2560 IMG_2561 IMG_2565 IMG_2566 IMG_2570 IMG_2575 IMG_2579 IMG_2580 IMG_2584 IMG_2585 IMG_2587 IMG_2588 IMG_2590 IMG_2593 IMG_2594 IMG_2596 IMG_2598 IMG_2600 IMG_2601 IMG_2603 IMG_2610